Tereza Riedlbauchová

Tereza Riedlbauchová (* 11. 1. 1977, Praha)

Na FF UK v Praze vystudovala obor český jazyk a literatura a obor francouzština, dále získala Ph.D. z české literární historie (tamtéž) a Master 2 (Sorbonna – Paříž 4). Pracovala např. jako lektorka češtiny na Sorbonně či vědecká tajemnice a zástupkyně ředitele Památníku národního písemnictví. Je editorkou odborných publikací. V roce 2006 založila asociaci Literární salon, kde působí jako nakladatelka, redaktorka a překladatelka. Vydala šest básnických sbírek, naposledy Inkoustová skvrna Karibiku (2020). Její básně byly otištěny v mnoha časopisech a antologiích v překladech do 12 jazyků. Sbírka Velká biskupovská noc vyšla v bulharském překladu (2011) a sbírka Pařížský deník v anglickém překladu v USA (2020). Překládá převážně současnou poezii, a to především z francouzštiny: knižně Alena Meas – Piliers/ Pilíře (2011) ve spolupráci s autorkou. Přeložila také básnickou sbírku ze španělštiny za spolupráce hispanistky Denisy Škodové: Elena Buixaderas – Las estrellas de Copérnico/ Koperníkovy hvězdy.


Uveřejněno

v

od

Značky: