Anthony Marais

Anthony Marais se narodil v roce 1966 v Hollywoodu v Kalifornii. Studoval Francouzký jazyk na Sorboně, Antropologii na univerzitě v Berkeley a Archeologii na Simon Fraser University než se začal věnovat beletrii. Je autorem dvou románů a různých esejů a také spolupracuje jako scenárista s polským režisérem Jarkem Marszewskim. Před příchodem do Prahy žil v německém Wiesbadenu, kde se odehrává děj jeho románu The Cure (Léčba), a v současné době vyučuje Tvůrčí psaní, Akademické psaní a Dějiny filmu na Anglo-americké univerzitě.

Anthony Marais was born in Hollywood, California in 1966. He studied French at the Sorbonne, anthropology at UC Berkeley and archaeology at Simon Fraser University in Canada, before turning to

literary fiction. He is the author of two novels and various essays, as well as working as a screenwriter with Polish film director Jarek Marszewski. He lived in Wiesbaden, Germany, the setting of his novel, The Cure, before coming to Prague where he currently teaches creative writing, English composition, and film history at the Anglo-American University.


Uveřejněno

v

od

Značky: