Iveta Kokyová

Iveta Kokyová se narodila v Hořicích. S dalšími pěti sourozenci vyrůstala s matkou, slovenskou Romkou, a otcem pocházejícím z rodiny olašských Romů. Kokyová hrdě ovládá oba dialekty, slovenskou romštinu v posledních letech ale využívá jako hlavní jazyk literárního sdělení, protože leccos v ní jí „jde přímo od srdce“. Píše poezii i prózu.

Vyučená strojní mechanička, v minulosti též uklízečka a balička, poté terénní pracovnice Magistrátu města Hradec Králové se v pětatřiceti letech přihlásila k dálkovému studiu oboru Sociální práce v prostředí etnických minorit na Evangelické akademii v Praze, který úspěšně zakončila maturitou. Nyní je absolventkou  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obor – Romistika.

Pravidelně vstupovala do veřejného prostoru jako moderátorka a reportérka romské internetové televize Romea TV. Lektorovala romského jazyka (konverzace) na FF UK. Je porotkyní literární soutěže Romano suno. Lektorkou a koordinátorkou projektu Vaker romanes. Pracovala jako Pracovní konzultantka pro neslyšící; koordinátorka Státního zdravotního ústavu v rámci projektu prevence zdraví; koordinátorka evaluací v rámci inkluzivního vzdělávání – Agentura pro soc. začleňování. Dále se věnuje překladům z češtiny do romštiny a opačně.

Iveta Kokyová svým profesním životopisem působí jako emancipovaná, úspěšná romská žena nového tisíciletí. Iveta Kokyová patří k nejmladší generaci romských autorů etablujících se na scéně až v době postmileniální. Čerpá především ze svého dětství, rodinných historek a vlastních prožitků.