Zita IzsóZita Izsó je básnířka, překladatelka, dramatička, redaktorka. Překládá z angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Dosud vydal tři básnické sbírky. Její básně byly přeloženy do více než 10 jazyků.