Hlasivcová Markéta

Hlasivcová Markéta (RNDr.)

narodila se a žije v Praze. Básnířka, esejistka, knihovnice. Členka Obce spisovatelů. Od roku 2003 členkou Literárně dramatického klubu Dialog na cestě (nyní o. s. Dialog na cestě), Pražského klubu spisovatelů.

Autorka 6 básnických sbírek, spoluautorka (s Janem Marunou) 2 knížek pohádek,

rozhlasových pořadů pro Radio Proglas. Spolupřispěvatelka sborníků a almanachů poezie např. Pošli to dál Věry Ludíkové, J. Halberštáta (Stavitelé chrámu poezie). Od r. 2013 pravidelně přispívá do almanachů poezie Vladimíra Stibora,

Ve spolupráci s Olgou Nytrovou a Václavem Strachotou editorka a též spolupřispěvatelka sborníků Dialog na cestě, dále spolueditorka sborníků publikovaných k výročí narození T. G. Masaryka – vydala CČSH – Kulturní rada a LHODR

Fejetony a úvahy publikovány např., v Novinách farnosti sv. Anežky české na Spořilově, v časopise Husita, v Českém zápase, v Křesťanské revui.


Uveřejněno

v

od

Značky: