Den poezie – Mateřská škola Kostomlaty nad Labem

FESTIVAL DEN POEZIE se koná každoročně na počest narození Karla Hynka Máchy.

(https://www.mskostomlatynl.cz/p/projekty.html)

Koordinátorem festivalu je Společnost poezie z.s. a tématem letošního ročníku je „Konec a počátek“.

Více informací o festivalu na http://www.denpoezie.cz/

Mateřská škola Kostomlaty n.L se zapojila do tohoto festivalu ve školním roce 2020/2021 uspořádáním “Putovní výstavy”. Více informací k projektu níže:

V prostorách MŠ Kostomlaty nad Labem a Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem se koná v rámci Festivalu Den poezie od 10.11. do 22. 11.2020  “Putovní výstava” autorských básní, dětských ilustrací a výtvarných prací k tématu “Konec a počátek”.

Dětské ilustrace a výtvarné práce připravily během měsíce září, října a listopadu 2020 děti ze Žluté, Zelené a Červené třídy MŠ Kostomlaty nad Labem pod vedením paní učitelek Moniky Hrázské, Kateřiny Hakenové, Nadi Šmoldasové, Heleny Rýparové, Lídy Vitouškové, Dany Brabcové a Evy Sochové.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace není výstava přístupná široké veřejnosti, sdílíme tedy odkaz do fotogalerie, která je v rámci festivalu průběžně aktualizována.

odkazy: fotogalerie Festival poezie
tvoření dětí na téma Začátek a konec dne
výtvarné práce dětí – Kouzelné obrázky – Festival poezie Konec a Počátek
Vystavované práce jsou rozděleny do tři tematicky zaměřených bloků „Konec a počátek“

Září –  Začátek školního roku  Říjen – Sklizeň mrkve  Listopad – Začátek a konec dne

níže odkazy na básničky k festivalu:

 Začátek školního roku    Sklizeň mrkve     Začátek a konec dne

 
Celé Česko čte dětem – projekt vzhledem k vývoji epidemiologické situaci v ČR pozastaven

Tento projekt ve školním roce 2020/2021 uskutečňujeme ve spolupráci se ZŠ Kostomlaty nad Labem, kdy žáci druhého stupně předčítají dětem ve školce.

Vzhledem ke COVID-19 je spolupráce se ZŠ na tomto projektu zatím pozastavena.

Uveřejněno

v

od

Značky: