5.11. – 23.11.2014 Poezie v kameni – let

Provincie bratří Františkánů, Konvent u kostela Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

Výstava kamenných soch Jaroslava Vokála.