20.11.2013 8:00 Poezie jinak

Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Hodonín, Legionářů 1, 695 11 Hodonín

Studenti druhých ročníků naší školy budou realizovat poezii v několika workshopech a posléze své výstupy budou prezentovat.