18.11.2014 Řezaná báseň

Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Lány 2, 664 91 Ivančice

Beseda se spisovatelkou Doc. PhDr. Věrou Linhartovou, CSc. a vyhodnocení soutěže o nejlepší „řezanou báseň“
(neveřejná akce – určena pro studenty GJB)