13.11.2013 8:00 Poezie pro děti

Masarykova veřejná knihovna, Luh, Luh 1827, 75501 Vsetín


Besedování o poezii pro děti mladšího školního věku. Práce s knihou: Dobrý den, dobrou noc od Jiřího Žáčka.