10., 19. a 20.11.2014 14:00 Poezie v díle V. K. Holana – Rovenského

Komponované pořady slova a hudby pro penziony.
Pořádá Městská knihovna Antonína Marka Turnov, KCT Turnov, SUPŠ Turnov