10.11.2014 Poezie v ulicích

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Skálova 373, 511 01 Turnov

Pořádá Městská knihovna Antonína Marka Turnov, KCT Turnov, SUPŠ Turnov