10.11.2013 Ne 18:30 Přednes poezie známých českých básníků

České centrum Praha, Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Ze své tvorby čtou básníci: Marie Šťastná, Alice Prajzentová, Jonáš Hájek, Vít Janota