Vonoklasy: Výstava poezie básníka Petra Suchana v Okně

Básník Petr Suchan vydal tento rok další básnickou sbírku, které dal název “Žiju!” Dovolte pozvání k malebnému oknu do poetických Vonoklas, kde budou k počtení ukázky ze zmíněné Petrovy sbírky.

Kohout Kropeňák, pod nebeským dohledem bývalého kurátora výstavy, kohouta Běláska, hlídá díla zmíněného básníka ve dne i v noci.

Vydejte se po zelené turistické značce od Vonoklasského dubu z Černošic a sotva vejdete do Vonoklas, naslouchejte kvokání.

Je listopad, měsíc Dne poezie, jehož program najdete na internetu na adrese http://www.denpoezie.cz – i tam najdete upoutávku na tuto výstavu (Na Vysoké I, Vonoklasy).

Více na stránkách spolku  www.ceskamore.cz,   jemuž je ctí, že mohlo vydat básníkovi vystavenou sbírku.


Uveřejněno

v

od

Značky: