Alistair Noon

Alistair Noon vyrostl v Aylesbury. Vystudoval němčinu a ruštinu na Bristolské univerzitě a od počátku devadesátých let žije v Berlíně, kromě několika let strávených v Číně. Jeho překlady ruského básníka Osipa Mandelštama vyšly v denících Guardian a New Statesman a ve třech svazcích nakladatelství Shearsman Books. Paradise Takeaway je třetí celovečerní sbírka jeho vlastní poezie.

Alistair Noon grew up in Aylesbury. He studied German and Russian at Bristol University and has lived in Berlin since the early nineties, bar a couple of years in China. His translations of the Russian poet Osip Mandelstam have appeared in the Guardian and New Statesman as well as three volumes from Shearsman Books. Paradise Takeaway is the third full-length collection of his own poetry.

photo: Clare Jephcott


Uveřejněno

v

od

Značky: