Nebát se a jít

S rozsvícenými lampiony nás od knihovny vyrazilo více než 100. Jako dlouhý světelný had jsme se vinuli ulicemi města a dokonce i kolem hřbitova. Mottem letošního festivalu je ale Nebát se…, a tak jsme se opravdu nebáli a pokračovali dál. Původně jsme chtěli jít kolem stromu republiky zasazeném na trávníku na Sukově náměstí, ale protože bychom se tam všichni nevešli, tak jsme zastavili v parčíku na Novém městě. Shromáždili jsme se u jiné lípy a společně zazpívali píseň Ach synku, synku, abychom tak symbolicky připomněli 100 let republiky. Poté jsme pokračovali do parčíku Pod duby (u chovatelů), kde už plápolal ohýnek, a hrála kapela První káva. Opékali jsme buřtíky, tancovali, děti mohly hledat strašidýlka rozvěšená na stromech a užívali si navzdory ročnímu období teplého večera. „Lampioňák“ se vydařil, prosvítil dlouhý večer a spojil lidi v kamarádském hovoru u ohýnku a v poslechu pohodové muziky.

Alena Budková, Městská knihovna Sedlčany