Tatev Chakhian

Tatev Chakhian (nar. 1992) je arménská básnířka, výtvarnice, editorka a překladatelka žijící v Polsku. Její básnická prvotina Dowód (nie)osobisty ((Ne)osobní průkaz totožnosti) vyšla v roce 2016 v arménštině a v roce 2018 v polštině. Výběr z její poezie byl přeložen do angličtiny, němčiny, polštiny, češtiny, perštiny, makedonštiny, holandštiny, španělštiny, italštiny, bengálštiny, turečtiny a jiných jazyků a objevil se v antologiích a literárních časopisech po celém světě.

Tatev Chakhian překládá a propaguje polskou poezii, současnou íránskou poezii a také poezii a prózu z ruštiny a angličtiny.

Chakhian kombinuje poezii s výtvarným uměním, mimo jiné papírovými kolážemi, a spolupracuje s výtvarníky, filmaři a hudebníky.

 

Tatev Chakhian (born 1992) is a Poland-based Armenian poet, artist, editor and translator.

Her debut collection of poetry, Dowód (nie)osobisty ((Non)-Identity Card), got published in 2016 in Armenian and in 2018 in Polish. Selections of her poetry have been translated into English, German, Polish, Czech, Persian, Macedonian, Dutch, Spanish, Italian, Bengali, Turkish, etc. and have been published in anthologies and literary magazines worldwide.

Tatev Chakhian translates and promotes Polish poetry, Iranian contemporary poetry, as well as poetry and prose from Russian and English.

Chakhian combines poetry with visual arts, such as paper collages and collaborates with artists, filmmakers and musicians.


Uveřejněno

v

od

Značky: