14.11.2018 Ústí n.Labem: Nebát se a psát pravdu aneb Nepohodlní autoři

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem, p. o., Ústí nad Labem

DEN POEZIE na téma NEBÁT SE PSÁT PRAVDU aneb NEPOHODLNÍ AUTOŘI

Ve středu 14. listopadu 2018 se na naší škole konal Den poezie, který byl letos zaměřený na „nepohodlné“ autory. Zúčastnily se ho všechny studijní ročníky a někteří žáci dokonce vystupovali. Byly pro nás připravené dvě učebny. V jedné z nich probíhala recitační soutěž. Každá třída vyslala 2 zástupce, kteří se jí zúčastnili. První místo získala Terka Opravilová z naší třídy, která si k recitaci vybrala báseň od Jaroslava Seiferta Píseň o lásce. Po recitaci se promítal polohraný dokument o Karlu Havlíčku Borovském. Ve druhé učebně nám žáci ze třídy 1CR zahráli divadelní představení o králi Lávrovi. Moc se jim to povedlo a dost nás pobavili. Následoval kvíz, na kterém jsme pracovali ve skupinách. K jeho vyplnění nám pomohly nápovědy v učebně včetně hudby Karla Kryla. Den poezie se letošní rok velmi vydařil a už se těšíme na další školní akce.

Adéla Sasková, Sára Johnová 4CR