Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Souhlas s poskytnutím a  zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen Obecné nařízení.

Já, jakožto účastník festivalu Den poezie dostupného  v síti Internet z internetové adresy http://www.denpoezie.cz tímto ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“) a ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen Obecné nařízení souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je: spolek Společnost poezie z.s., IČO: 27025349, se sídlem  Krátká 1274/28, 100 00 Praha 10 – Strašnice (dále též „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:

  • Správcem stránek denpoezie.cz
  • Členem spolku Společnost poezie či jím pověřenou osobou

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který této souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

  • zařazení osobních údajů do databází
  • zasílání informací o aktivitách festivalu Den poezie a o připravovaných akcích
  • operace s účtem registrovaného autora (zapomenuté heslo atp.)
  • uveřejnění osobních údajů v kontaktech k akci na materiálech festivalu Den poezie (v tištěné i elektronické podobně)
  • zaslání programů a propagačních materiálů festivalu Den poezie

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. §12 a §21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů
  • v písemné podobě

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Pokud si budete přát své údaje z naší databáze vymazat, uděláme tak na požádání emailem zaslaným na adresu denpoezie@gmail.com

Souhlas je poskytnut kliknutím na tlačítko s nápisem „Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů“ v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace.