Kateřina Komorádová

Kateřina Komorádová

Narodila se roku 1982 v Jindřichově Hradci. Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Karlově univerzitě, rigorózní práci na téma popularizace poezie pod vlivem prostředků elektronické komunikace obhájila u matadora českého jazyka prof. Jiřího Krause. V oboru psané i rozhlasové žurnalistiky pracovala přes 10 let jako redaktorka, šéfredaktorka a překladatelka, poté svůj profesní zájem přesunula do oblasti knižních korektur. V letech 2020-2022 byla ženou v domácnosti a pečující osobou o blízkého člena rodiny.

Poezii publikuje od roku 2004, zprvu časopisecky (Dobrá adresa, Host, Tvar, Psí víno, Wagon, Weles, Britské listy aj.), poté na večerech autorského čtení (Z. Šimůnkové, R. Bulvové) i v městských knihovnách (Praha, Liberec, J. Hradec). Se svými verši se zúčastnila festivalu Dny české a mezinárodní poezie (2008) i literárních soutěží, v některých s umístěním (Literární cena Vladimíra Vokolka, 2007 – 3. místo; Šrámkova Sobotka, 2009 – 2. místo). Její verše jsou zastoupeny v česko-italském sborníku Podej mi ruku, radosti moje/Dammi la mano, gioia mia (nakl. Balt-East, 2010) a v Almanachu české poezie Řezbáři stínů (2016). Své básně také autorka opakovaně uvedla v rozhlasovém pořadu Mirka Kováříka Zelené peří a v roce 2009 byla jako „jedna z výrazných postav soudobé mladé poezie“ zařazena do Zvukového almanachu Zeleného peří.

Publikované básnické sbírky: Milostné desatero (Balt-East, 2009), Den vytažený ze zásuvky (Petr Štengl, 2014), Jak zahradník jablka (AAA, edice Poezie Krušných hor, 2021).

Poslední zmiňované básnické sbírce předcházelo v roce 2016 stejnojmenné CD melodramů, básní přednesených za klavírního doprovodu hudebníka O. Fencla. Básně na tomto CD spolu s autorkou načetl herec a moderátor Jaroslav Mendel.

Nejnovější a zatím poslední sbírka sebraných básní KNIHA JIHU (Dauphin, 2023) představuje  autorčinu niternou konfesi z let 2006 – 2016 věnovanou jejímu rodnému městu, kraji a její mamince, in memoriam.


Uveřejněno

v

od

Značky: