Rubrika: Dobruška

  • 19.11.2013 Út 17:00 Fotopoezie

    Městská knihovna, Na Budíně 850, 518 01 Dobruška, www.mestodobruska.cz/knihovna Multimediální prezentace knihy Julia Šimka “Napsala jméno svý na zdi ” spojená s výstavou jeho děl ve foyer knihovny. Citlivě zpracované téma fotopoezie, které obsahuje prvky komunikace se street artem. Kniha nepostrádající dynamiku, sdělení ani humornou nadsázku. Na jedné straně fotografie, na druhé báseň. Přijďte se…