Ivan Antić

Ivan Antić je povídkář, básník a překladatel. Narodil se v roce 1981 v srbské Jagodině a od roku 2012 žije v Lublani. Studoval literaturu a filozofii v Bělehradě a Lublani. Vydal knihy povídek Tonus (2009) a Membrány, membrány (2016). Tonus byl přeložen do řečtiny (Vakxikon, Atény, 2021), Membrány, membrány do slovinštiny (Cankarjeva založba, Lublaň, 2020) a jednotlivé povídky byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, rumunštiny, makedonštiny a albánštiny a zařazeny do četných antologií. Membrány, membrány se dostaly mezi deset nejlepších beletristických knih ve výběru literárních kritiků deníku Politika za rok 2016. V posledních letech se věnuje psaní poezie, kterou příležitostně otiskuje časopisecky (Eckermann, Beton, Parkdejl, Kvartal, Gradina, Literatura). Jeho báseň Vetar pak hotovost byla zařazena do slovinské antologie Slovo odporu (2022). V současné době pracuje na své první básnické sbírce. Získal cenu Miloše N. Đuriće za překlad básnické sbírky Dana Zajce Down down a redigoval Antologii mladých srbských básníků (Vakxikon, Athény, 2021).

Ivan Antić is a short story writer, poet and translator. Born in 1981 in Jagodina, Serbia, he has lived in Ljubljana since 2012. He studied literature and philosophy in Belgrade and Ljubljana. He has published books of short stories Tonus (2009) and Membranes, membranes (2016). Tonus has been translated into Greek (Vakxikon, Athens, 2021), Membranes into Slovenian (Cankarjeva založba, Ljubljana, 2020) and individual stories have been translated into English, German, Polish, Romanian, Macedonian and Albanian and included in numerous anthologies. Membranes was among the ten best fiction books chosen by the literary critics of the daily magazine Politika for the year 2016. In recent years, he has concentrated on writing poetry, which he occasionally publishes in magazines (Eckermann, Beton, Parkdejl, Kvartal, Gradina, Literatura). His poem Vetar then cash was included in the Slovenian anthology The Word of Resistence (2022). He is currently working on his first poetry collection. He won the Miloš N. Đurić prize for his translation of Dane Zajc’s poetry collection Down down and edited the Anthology of Young Serbian Poets (Vakxikon, Athens, 2021).


Uveřejněno

v

od

Značky: