21. 11. 2013 19:00 Společné čtení básníků

Krajská knihovna Vysočiny, Kavárna U Notáře, Havlíčkovo náměstí 87, 580 02 Havlíčkův Brod

Společné čtení básníků Josefa Pepsona Snětivého, Pavla Josefoviče Hejátka a Milana Sochory.