Zvětšit

 Plakát s programem City lights

 
DEN POEZIE

4. ročník Dne poezie se koná 16.11.2002, v den výročí narození K. H. Máchy. Čeští básníci ho oslaví nejen v Praze a dalších českých městech a vesnicích, ale i na tak odlehlých místech, jako jsou Atény, Berlín, Nice či Kyjev.

Literární a kulturní Klub 8, koordinátor Dne poezie, zvolil za hlavní jednotící prvek letošního 4. ročníku Dne poezie téma Poezie místa / Místa poezie, hledá tedy vztah mezi poezií a místem. Klub 8 organizuje spolu s Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. a Rencar Praha a.s. také projekt Poezie pro cestující, tj. vystavování plakátů s poezií v pražském metru.

K hlavním aktivitám Dne poezie se řadí i výstava fotografií "poetických míst" různých českých spisovatelů, jako je např. Egon Bondy, Eva Kantůrková, Jiří Žáček či Jiří Dynka. Vernisáž výstavy proběhne v baru kina Lucerna 16.11., výstava potrvá do 5.12. S Dnem poezie souvisí také projekt "Poezie do škol - prostě poezie", v jehož rámci mohou školy zdarma získat širokou škálu plakátů s poezií a zorganizovat svá vlastní čtení poezie ve třídách. Projekt "Poezie do škol - prostě poezie" bude zahájen 14.11. veřejným čtením poezie pořádaným pod patronátem Katedry českého jazyka PedF UK v Praze. Své básně budou v aule fakulty číst její bývalí a současní studenti. Na čtení zveme učitele českého jazyka na základních a středních školách. Mohou při něm zdarma obdržet plakáty s básněmi Ivana Wernische, Jana Skácela, Tery Fabiánové, Markéty Hrbkové, Williama Blakea .

Dalšími zajímavými "místy poezie" zahrnutými v programu letošního Dne poezie jsou benzínová pumpa v Pohořelci, Krčský les, Karlův most, knihovna v Teplicích, kino v Desné ... K programu bude rovnež patřit "výlet s poezií", který speciálně pro děti připravil básník Zbyněk Ludvík Gordon.

"Hlavní myšlenkou Dne poezie je oslava poezie ve všech jejích podobách a v co nejširším záběru. Program letošního ročníku zahrnuje kromě standardních čtení poezie rovněž hledání poezie ve fotografických, výtvarných, hudebních a divadelních formách. Chtěli bychom si položit otázku: "Kde je podle vás místo pro poezii?" Myslíme si, že tento ročník přinese celou řadu zajímavých odpovědí."

Koordinátorky projektu
Renata Bulvová a Bernie Higgins