14.11.2014 8:00h Duch básnictví řezaný do konce

Gymnázium Mimoň, Letná 263, 471 24 Mimoň

Skupiny žáků pod vedením vyučujících vytvoří poetické dílo, a to doplněním náhodně vylosovaných veršů a zlomků básní. Odborná porota vybere obzvlášť pozoruhodná díla a publikuje je.