12.11.Út, 13.11.Stř 8:00 Skládám básně, je mi krásně

Masarykova veřejná knihovna, Dolní náměstí 1356, 75501 Vsetín 


Řekneme si, co je verš a co je to rým, děti se seznámí se jmény nejznámějších básníků pro děti, jejich knihami a dokonce si samy zkusí veršovat a vyzkoušejí si, zda být básníkem je snadné.