12.11.2014 9:00h Svět proměněných slov

Knihovna města Ostravy – pobočka Hladnovská, Hladnovská 49/80, 712 00 Ostrava – Muglinov

Hrajeme si s dětmi a s poezií
Řezaná poezie – po vzoru oblíbeného řezaného piva Bohumila Hrabala a stříhaných koláží Jiřího Koláře