Jaromír TypltJaromír Typlt
Český básník, performer, ale také teoretik umění zaměřený zvláště na art brut. Narodil se a dosud pravidelně pobývá v Nové Pace. Po studiích na pražské FF UK působil řadu let jako kurátor libereckých galerií, nyní se věnuje různým kulturním aktivitám v Praze. Jeho knihy velmi často stojí na rozmezí mezi poezií, prózou a esejem (že ne zas až, Stisk), ale ta zatím poslední, sbírka Za dlouho, obsahuje výhradně básně. Přesahem do zvukové poezie je Škrábanice, volně improvizovaný koncertní útvar vznikající v souhře se skladatelem Michalem Ratajem. Řada Typltových textů se stala podkladem pro autorské knihy grafika Jana Měřičky. Je také autorem monografií malíře Zdeňka Koška a sochaře Ladislava Zívra.