Simona Racková

Rackova SimonaSimona Racková (nar. 1976), básnířka, redaktorka, editorka a literární kritička. Recenze a kritiky publikuje pod svým celým jménem Simona Martínková Racková. Vystudovala  český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, diplomovou práci věnovala interpretaci současné české poezie.
V roce 2007 debutovala básnickou sbírku Přítelkyně  (nakladatelství Literární salon). Roku 2009 jí vyšel soubor dvanácti básní o Benátkách Město, které není, bibliofilie s linoryty Pavla Piekara. Rukopis její nové sbírky Tance vyjde letos na podzim v nakladatelství Dauphin. Básně publikovala v řadě časopisů, například v Hostu, Tvaru či Respektu.
Byla editorkou ročenky Sto nejlepších českých básní 2012 či dvoudílné Antologie české poezie (2007 a 2009), momentálně dokončuje další antologii – výběr z poezie dvanácti českých básníků narozených v 70. letech, který vyjde koncem roku 2015 v Portugalsku.
Její básně byly přeloženy do angličtiny, portugalštiny, italštiny a nyní péčí Jeleny Ćirić i do srbštiny; chystá se také překlad několika nových básnických textů do rumunštiny. Jako básnířka zastupovala Českou republiku na mezinárodních literárních festivalech ArsPoetica v Bratislavě (2006) a Noc evropské literatury v Lisabonu (2015).
Recenze a kritiky publikuje již deset let (literární časopisy Tvar, Host, týdeník Respekt, kulturní týdeník A2), od prosince 2013 vede recenzní rubriku literárního obtýdeníku Tvar, do nějž také pomáhá vybírat ukázky poezie současných autorů.
V roce 2008 se jí narodila dvojčata. Tanci, své největší vášni, se věnuje od třinácti let; v posledních letech se zaměřuje především na flamenko.