Přidat pořad 2018

Název svého pořadu napište do políčka Název události, dále vyplňte datum a čas konání. Do Podrobností vložte stručný popis pořadu (kdo vystoupí, co se bude dít apod.). Volbou předložit Událost odešlete pořad ke schválení

Je důležité, aby se Váš pořad konal v období konání festivalu Den poezie, tedy ve dnech od 12. do 26. listopadu 2018. Jinak nebude do programu festivalu zařazen.

Vstup na Váš pořad musí být zdarma. Pokud je nutné vstupné vybírat, nemělo by překročit 50 Kč a tuto částku je pak třeba doplnit do podrobností pořadu.

Pro registraci pořadu je nutné, abyste byli svým uživatelským jménem přihlášeni do systému (viz.volby vpravo)

Poučení: Publikací své akce přebíráte i zodpovědnost za v pořadu uvedené osobní údaje vystupujících, dále vyjadřujete svůj souhlas tím, že veškeré údaje o pořadu budou publikovány na internetu na stránkách denpoezie.cz a festivalu Den poezie spřízněných médiích, v tištěné podobě i případně v tiskových zprávách pro novináře.

[event_form]

Tlačítkem “Předložit událost” přidáte svůj program.
Nyní bude čekat na schválení redakcí Dne poezie a jakmile ho redakce schválí, budete zviditelněn v menu Registrace pořadů / Všechny pořady