Listopad 2020 – Výstava V okně básníka Aloise Marhoula

Výstava poezie básníka Aloise Marhoula V okně Záznam z výstavy, natočil Martin Zborník