Jan Horváth

Romský básník se narodil v Bílovci u Ostravy v dělnické rodině. Začal psát již před rokem 89 do tehdejších tiskovin, kde vyzýval komunistický režim k respektu k Romů a jejich kultuře. Po revoluci se aktivně zapojil do romského hnutí, pracoval v ústředí Romské občanské iniciativy v Praze. Posléze odchází do Brna, kde vede romskou redakci Romano kurko – Romský týden. Při zaměstnání studuje střední školu knihovnickou v Brně. Působí i v Muzeu romské kultury jako dokumentátor současnosti. Vyhrává konkurz na funkci romského poradce při Magistrátu města Brna, kde působí rok. Poté se vrací zpět do rodného města, kde zakládá romské organizace. Pracuje na základní škole Ostrava jako pedagogický asistent, více jak pět let. Opět se stěhuje a to na sever Čech do Litvínova, vyučuje romštinu na střední škole. Pracuje jako pracovník v soc.službách v Charitě Most. Píše i do romských novin Romano hangos, kde vyzývá čtenáře k zachování romštiny jako svého mateřského jazyka. Má svůj blog na idnes.cz

Romano poeta uľiľa Bilovciste paše Ostrava andre buťakeri famelia. Chudľas te čhinel anglo berš 1989, vičinelas le komunisten, kaj te vazden romaňi kultura the romipen. Pale revolucia pes thoďas andro romano vazdipen, kerelas buťi andre Romaňi občansko iniciativa. Paloda džal Bernate te kerel romane nevipena the žurnala Romano kurko the Amaro lav. Paše buťi študinel pre knihovnicko škola. Kerel buťi andro romano muzeum. Dureder pro Magistratos sar romano poradcas. Paloda džal pale kije Ostrava, kaj zathovel romane organizacii. Kerel andre škola sar pedagogicko asistento pandž berš. Pale pes phiravel pre severna Čechi andro Litvinovos, sikhavel romanes pre maškarutni škola Mostende. Buti kerel andre Charita, čhinel the andre romane žurnalo Romano hangos, marel pes vaše romaňi čhib the romipen. Pro blogidnes čhinel čechika the romanes.


Leskeri buťi:
Poeticko kidipen Tumenge
Chaben andale romaňi kuchiňa
Poeticko kidipen O verdan le grajenca džal dureder

Dílo:
Básnická sbírka Tumenge (Vám)
Chaben andal romaňi kuchiňa (Recepty romské kuchyně)
Básnická sbírka O verdan le grajenca džal (Vůz tažený koňmi jede dál)