Zahájení výstavy obrazů Richard Kliment – SPECULARE


Labyrint světa a ráj srdce, tj. světlé vymalování…

nahrávám mapu....

Datum konání akce: 14/11/2017 - 30/11/2017
Začátek konání: 17.30 - 22.00
Místo konání: U Božího mlýna, Salmovská 2036/15, Praha

V daném místě probíhají následující akce: U Božího mlýnaPopis pořadu:

Richard Kliment – SPECULARE

– výstava obrazů a grafik v rámci festivalu Den poezie

– kavárna U Božího mlýna, Salmovská  2036/15, Praha 2

– úvod k výstavě na téma festivalu Den poezie „Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenského“ Ladislav Čumba
– v rámci večera vystoupí Eva Přibylová (rádio Classic)

  • výstavu je možné navštívit od 30.10. do 30.11. 2017

„Moudrosti velebná, tento, kteréhož jsme přivedli, dostal štěstím jakýmsi dovolení, aby všecky stavy a řády tohoto světa projíti a shlédnouti mohl. Avšak, aby sobě jistý řád oblibě pokojně se v něm usadil a jeden z poslušných byl, se nezdařilo. Vždycky a při všem teskní a po čemsi jiném dychtí.“

„Synu, vidíš, že toho jiní nečiní, ale což se jim podá neb naskytne, toho se drží. Však poněvadžs toho tak žádostiv, dobře: SPECULARE, to jest Dívej se, neb Zpytuj.“

„Jaký jest rozdíl mezi moudrostí a bláznovstvím? Nelíbí se mi nic, což děje se pod sluncem.“

„Bud v světě, dokud tě tam nechávám, poutníkem, příchozím a hostem. U mne pak právo nebešťanství se ti dává. Stůj v losu svém až do skonání svého, užívaje potěšení, k němuž jsi přiveden, s radostí.“

„Sebera jak jsem mohl myšlení svá a uzavíraje oči, uši, ústa, chřípě a všecky zevnitřní průduchy, vstoupil jsem do srdce svého: a aj, byla tam tma. Ach, kéž jsem se nikdá nenarodil! Kéž jsem nikdá skrze bránu života prošel, jestliže po všech světa marnostech nic než temnostem a hrůzám za podíl býti mám. Ale když se, očima mhouraje, trošku poobhlédnu, spatřím skromničké, skulinami se vpouštějící světlo. A uhlédám navrchu v klenutí svého toho pokojíčka okno jakési veliké, okrouhlé, sklenné, ale zašpiněné a zamazané čímsi tak hrubě, že žádného skrze ně světla nešlo. A tu jsem porozuměl. Krásní a čistí duchové toliko kde vůni ctnosti cítí se drží, smradem hříchů a nečistot odháněni bývají.

Duch tvůj dobrý veď mne mezi osidly světa a milosrdenství tvé provázej mne po cestách mých a proveď mne skrze tesklivé temnosti světa až k věčnému světlu!“

Labyrint světa a ráj srdce, tj. světlé vymalování…
v Amsterodamě 1663
J. A Comenius
(výbor z textu J. A. Komenského – Richard Kliment)

http://richard_kliment.wbs.cz
www.bozi-mlyny.cz