Nebát se … sonetů!

mapa není k dispozici

Datum konání akce: 24/11/2018
Začátek konání: 15.00 - 17.00
Místo konání: Máchova 5, Litoměřice, Máchova 177/5, Litoměřice

V daném místě probíhají následující akce: Máchova 5, LitoměřicePopis pořadu:

Současná Evropská a Americká poezie posledních sta let více a více tíhne k volnému verši. Víc než to, v celé řadě vyspělých literatur v dnešní době psaní rýmovaných děl a použití klasických prvků prozódie považuje za známku grafomanství. Ovšem ruská poezie se všech těchto prvků nikdy definitivně nevzdala (ačkoli některé z nich značně rozvolnila) a vers libre v ní pořád patří spíš k okrajovým formám.

Ve skupině ruskojazyčných básníků, kteří se léta sdružovali ve Svazu ruskojazyčných spisovatelů v ČR, ze kterého se nyní stal kolektivní člen relativně nedávno založeného Ruského tvůrčího spolku, však před nějakou dobou zavládl nový trend. Místo dalšího rozvolňování verše autoři se zaměřili na pevné formy, mezi nimi hlavně sonet a  věnec sonetů. Už první pokusy byly tak vysoce hodnocené, že se dočkaly překladů vynikajícího českého překladatele Milana Dvořáka. Při dalších pokusech se ukázalo, že i pevná forma může být pružná, schopná unést formální inovativní řešení a tím pojmout i současné obsahy.

Nebojme se tedy sonetů a pojďme si to ukázat při jejích recitaci. Nebojme se ani toho, že toto literární setkání pořádá Ruský umělecký spolek. Rozhodně tam zazní i básně v češtině – tedy originální sonety K.H. Máchy nebo překlady ruských sonetů do češtiny a uvítáme i každého českého hosta, který se nebude bát a přijde nám další české sonety zarecitovat.

Na počest 20. ročníku konaní festivalu Den Poezie Ruský umělecký spolek pořádá svoje setkání v Litoměřiccích – v místě, kde K. H. Mácha žil a také 6.11.1836 zemřel a také kde nyní žijí a tvoří dvě naše významné členky –  ruskojazyčné básnířky, které se velice zasloužily o popularizaci pevné sonetové formy.