Dětské odpoledne k 25. výročí zapsaní Prahy na seznam světového dědictví UNESCO v Kinského zahradě

Dětské odpoledne k 25. výročí zapsání Prahy na seznam světového dědictví UNESCO v Kinského zahradě

V Kinského zahradě začalo dětské odpoledne ve 14 hodin. Zpočátku svítilo mladým návštěvníkům sluníčko, později se obloha zatáhla a venku bylo cítit prví mrazík. Každý účastník dětského odpoledne dostal do ruky bobkovník z Kinského zahrady. Jednou z verzí původu jména Smíchov je složenina smí-chovat (zvířátka) a tak dostal každý za splněný úkol na bobkovník barevný bobek. Za všechny bobky pak každý úspěšný soutěžící dostal pravou nádražáckou píšťalku.

Jednotlivá stanoviště se rozprostírala dole – před Letohrádkem Kinských a pak směrem do vrchu – kolem jezírka.

Spodní stanoviště:
Smíchovské nádraží
Přivezli jsme vlastnoručně udělaný vláček, do kterého si děti sedly. Od pana průvodčího (Martin Zborník) dostaly lístek a ten musely dojít pomyslně zaplatit k panu výpravčímu, Františkovi Zborníkovi, který měl kleštičky. Pokud si jdete pro lístek, co s sebou nesete? Přeci hromadu zavazadel! A tak každý dostal pět zavazadel (kluzkých pet lahví), se kterými musel spěchat k pokladně a pak zase zpět do vlaku.

Příroda
Anežka a Dana Zborníkovi s budkami na zádech hrály stromy. Daně koukal z ptačího otvoru budky drozd, Anežce lesní skřítek. Každý soutěžící přišel k poznávačce, kde byla semínka a pod každým semínkem malá dvířka s listem stromu, ze kterého spadla. Našli se šikulové, kteří nejen poznali kaštan, žalud atp., ale i akát, jehnědy břízy a jiná těžší semínka!

Sochařství François Auguste René Rodina
Od smrti slavného francouzského sochaře François Auguste René Rodine uplynulo letos 17. listopadu přesně 100 let. A tento slavný sochař měl  v roce 1902 svou pražskou výstavu v dřevěném pavilónu, který navrhl architekt Jan Kotěra pro Spolek výtvarných umělců Mánes. Zastávka měla dvě části. Lojzík Heinriche společně s tátou, Petulou Heinriche s příchozími dětmi velmi pečlivě navrhoval sochy jako skici na papír. Dále měly děti za úkol s paní spisovatelkou, Jarmilou Hannah Čermákovou inscenovat sochy – některé se na jedné nožce udržely, jiní zaujmuli jinou figuru. Zastávka byla umístěna před romantickým Letohrádkem Kinských a tak není divu, že zde bylo živo.

Horní stanoviště

Spisovatelé
Ke spisovatelům ze Smíchova vedla cestička vzhůru k jezírku. Na tomto pohádkovém stanovišti s dědem Vševědem a dalšími bytostmi, které mistrně zahráli Katarína a Jan Zbořilovi, hádali děti název pohádky, o kterou právě jde.  Bylo tu živo a děti se sem pak i vracely. Řada soutěžících uhodla některé pohádky ihned, někteří trošku váhali.  Za odměnu pak dostali omalovánky.

Kostel Svatého Václava
Obzvláště kluci si oblíbili toto stanoviště věnované kostelu Svatého Václava. Podle legendy sv. Ludmila dostala od sv. Metoděje při svém křtu společně s dalšími předměty potřebnými ke konání křesťanských bohoslužeb kovový obrázek, na kterém je vyobrazena Panna Maria s Ježíškem v náručí – později pojmenovaný Palladium země české.  Po zavraždění Sv.Václava 28. září  929 jeho pobočník Podiven s tímto obrázkem utíkal a než-li byl dopaden a zabit, zakopal jej do země. Objeven byl oráčen až za 250 let. V roce 1945 byl obrázek vystaven v kostele Sv. Václava. S Radanou Šatánkovou hledaly děti tento obrázek a hodně se při jeho hledání nasmály.

Smíchovské hraní
Posledním venkovním zastavením bylo Smíchovské hraní.  Jedna z pověstí říká, že Smíchov se jmenuje podle povolení smět chovat ovce a jiná domácí zvířátka na jeho stráních. Plyšový čuník, kozička, králík, slepice a jiná domácí zvířátka se na této zastávce vesele pásla, pasáčci Michal Loffer hrál na píšťalku a Michal Čagánek si s dětmi povídal o tom, co jedí a jak se chovají.

Divadlo Creatio a pohádka Červená Karkulka a detektivové
Po 16. hodině se místní kavárna Café v parku zaplnila dětmi. Sedělo se na židličkách i na dekách, poslouchalo a dívalo. Hru napsal Luboš Pavel podle pohádky O Karkulce a s ním ji velmi hezky hrála dcera, Natálie Pavlová. Dva detektivové Mydlík a Pidlík vyšetřovali, jak to vlastně doopravdy bylo s Červenou Karkulkou? Kam se poděl vlk a babička? Po hlasitém potlesku si mohly děti prohlédnout a případně i s sebou odnést  i další pohádkové knížky Luboše Pavla. Hra je k poslechu na youtube i tady www.lubospavel.cz

Z venku

 

Z divadla

Plakátek

Plakatek Kinskeho zahrada

foto: Petula Heinriche, Martin Zborník


Uveřejněno

v

od

Značky: