Den poezie

Kontakt

Společnost poezie: denpoezie@basnici.cz

Bernie Higgins, Zora Šimůnková, Martin ZborníkAdresa:
Občanské sdružení Společnost poezie
U Vlečky 7
140 00 Praha 4

www.spolecnostpoezie.czWebmaster: vycho@centrum.cz