Děkujeme za podporu 2016

 

17. ročník festivalu Den poezie je realizován za finanční podpory

Ministerstvo kultury ČR Hlavní město Praha
Ministerstvo kultury ČR Hlavní město Praha
Kristin Olson Literary Agency blue-door-press
Kristin Olson Literary Agency s.r.o. Blue Door Press

Partneři letošního ročníku

Avoid Cafe a knihkupectvi FRA camoes-logotipo
(A)void Floating Gallery Café a knihkupectví FRA Portugalské centrum Praha
P_Sprava ceskych center Madarske kulturni stredisko tiskarnadvorak
Správa českých center v Praze Maďarské kulturní středisko Tiskárna Dvořák
svetknihy Mestskaknihovna P_FestivalSlovanske tradice
Svět knihy Městská knihovna v Praze, Dům čtení Festival Slovanské tradice
P_MultikulturniCentrum P_PrahaMestoLiteratury P_PENClubPraha
Multikulturní centrum Praha město literatury PEN klub
P_SkandinavskyDum francouzskyki hfmala
Skandinávský dům Francouzský kulturní institut Hatefree
chorvati festivalbrikcius-logo pamatnik-nar-pisemnictvi
Velvyslanectví Chorvatské republiky festival Brikcius Památník národního písemnictví
czechlit estonsky_3lovi_cze literarni-frantiskovy-lazne
Czech Lit Estonské velvyslanectví v Praze festival
Literární Františkovy Lázně
logo-scc logo_drustvaslovenskihpisateljev_500x150 ne-be
Sri Chinmoy Centre Družstvo slovenskih pisateljev Společnost pro nizozemskou
a vlámskou kulturu Ne-Be
kingdomofnetherlands slovensko_m_db svaz-ruskojazycnych-spisovatelu
Netherlands Embassy in Prague Slovensky inštitut Svaz ruskojazyčných
spisovatelů v Praze
vlaamse-flemish Zaedno_2015_vertical_CMYK twistedspoon_logo
Vlaamse overheid Zaedno Twisted Spoon Press

Mediálně letošní ročník podporují

ZaKulturou Mistni kultura cokdyvpraze
Zakuturou.cz MistniKultura.cz CoKdyVPraze.cz
a2 PistePovidky tvar
A2 kulturní čtvrnáctideník Piste-povidky.cz Tvar – Obtýdeník živé literatury
Literarne kulturni casopis Haluze literarky Nakladatelstvi a casopis Host
Literárně-kulturní časopis H_aluze Literární noviny Nakladatelství Host
 Plav
Měsíčník pro světovou literaturu Plav

Webadmin

ceskamore

Závěrečná zpráva festivalu Den poezie v roce 2016
Pro Magistrát hl.m.Prahy – zde
Pro MKČR – zde