Lilian Bishara – Mansour

Lilian Bishara-Mansour – básnířka a spisovatelka narozená ve vesnici Tarshiha v Galileji. Na univerzitě v Haifě vystudovala obor anglický jazyk a srovnávací literatura, na univerzitě v Leedsu vystudovala obor výtvarná tvorba. Více než 30 let pracuje v oblasti vzdělávání. Je aktivní v organizování kulturních pořadů různých zaměření. Se svou rodinou žije ve městě Haifa.
Publikovala řadu sbírek poezie a studie:
 Slova na okraji zlatého kruhu (sbírka poezie). Nazaret, 1994.
 Ranní rosa a fíky (sbírka poezie). Nazaret, 2002.
 Když se půda umyje (sbírka poezie). Arabský institut pro studium a publikování, Bejrút, 2006.
 Palestinská paměť v románu „Saraya bint al-Ghoul“ od Emila Habibiho (studie). Palestinské ministerstvo kultury, Ramalláh, 2009.
 Přítel Sami (povídka pro děti). Haifa, 2006.
 Balkón s vodou (sbírka poezie). Dar Raya, Haifa, 2012.
 Když se cesta naklání (sbírka poezie). Arabský institut pro studium a publikování, Bejrút, 2018.


Uveřejněno

v

od

Značky: