Renáta Berkyová

Básnířka a prozaička pocházející ze slovenské Rimavské Soboty. Psaní básní se věnovala už od dětství. Se svou tvorbou se dostala do povědomí po vítězství Ceny Mileny Hübschmannové v roce 2006 v kategorii poezie. Během studia romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začala psát básně a prózu nejen ve své mateřštině, ale také v romštině a češtině.