17. ročník festivalu Den poezie je realizován za finanční podpory

Ministerstvo kultury ČR Hlavní město Praha
Ministerstvo kultury ČR Hlavní město Praha
Kristin Olson Literary Agency blue-door-press
Kristin Olson Literary Agency s.r.o. Blue Door Press
Nadace Český literární fornd Blue Door Press

Partneři letošního ročníku

Avoid Cafe a knihkupectvi FRA camoes-logotipo
(A)void Floating Gallery Café a knihkupectví FRA Portugalské centrum Praha
P_Sprava ceskych center Madarske kulturni stredisko tiskarnadvorak
Správa českých center v Praze Maďarské kulturní středisko Tiskárna Dvořák
svetknihy Mestskaknihovna P_FestivalSlovanske tradice
Svět knihy Městská knihovna v Praze, Dům čtení Festival Slovanské tradice
P_MultikulturniCentrum P_PrahaMestoLiteratury P_PENClubPraha
Multikulturní centrum Praha město literatury PEN klub
P_SkandinavskyDum francouzskyki hfmala
Skandinávský dům Francouzský kulturní institut Hatefree
chorvati festivalbrikcius-logo pamatnik-nar-pisemnictvi
Velvyslanectví Chorvatské republiky festival Brikcius Památník národního písemnictví
czechlit estonsky_3lovi_cze literarni-frantiskovy-lazne
Czech Lit Estonské velvyslanectví v Praze festival
Literární Františkovy Lázně
logo-scc logo_drustvaslovenskihpisateljev_500x150 ne-be
Sri Chinmoy Centre Družstvo slovenskih pisateljev Společnost pro nizozemskou
a vlámskou kulturu Ne-Be
kingdomofnetherlands slovensko_m_db svaz-ruskojazycnych-spisovatelu
Netherlands Embassy in Prague Slovensky inštitut Svaz ruskojazyčných
spisovatelů v Praze
vlaamse-flemish Zaedno_2015_vertical_CMYK twistedspoon_logo
Vlaamse overheid Zaedno Twisted Spoon Press

Mediálně letošní ročník podporují

ZaKulturou Mistni kultura cokdyvpraze
Zakuturou.cz MistniKultura.cz CoKdyVPraze.cz
a2 PistePovidky tvar
A2 kulturní čtvrnáctideník Piste-povidky.cz Tvar – Obtýdeník živé literatury
Literarne kulturni casopis Haluze literarky Nakladatelstvi a casopis Host
Literárně-kulturní časopis H_aluze Literární noviny Nakladatelství Host
 Plav
Měsíčník pro světovou literaturu Plav

Webadmin

ceskamore

Závěrečná zpráva festivalu Den poezie v roce 2016
Pro Magistrát hl.m.Prahy – zde
Pro MKČR – zde