12.11.2019 Příbram: Waldorf for Life aneb Otevřete oči!!

Den poezie 2019

 

Waldorf for Life aneb Otevřete oči!!

Letošní den poezie se odehrál dne 12. listopadu 2019 mezi 8.00 a 15.00 hodinou v Dlouhé ulici. Tato akce se pořádá každoročně na počest výročí narození Karla Hynka Máchy, zapojují se do ní základní a střední školy napříč celou republikou. Na naší škole se letos konal již sedmý ročník.

Studenti mohli navštívit čtyři tvůrčí dílny:

  • Malba s akademickým malířem Ivanem Bukovským,
  • Tvůrčí psaní s Liborem Michvocíkem,
  • Čtenářská dílna s Editou Makošovou – Vaníčkovou,
  • Recyliteratura s Lenkou Šenkovou.

Na závěr dostali příležitost jednotliví studenti prezentovat svá díla prozaická či básnická. Vystoupila i paní učitelka dvanácté třídy Iveta Machutová. Díla byla podbarvena kytarovým doprovodem Richarda Jozefyho.

 

Dílnu tvůrčího psaní vedl Libor Michvocík. Studenti se zde mohli seznámit se základy literární tvorby  metodou tvůrčího psaní. Poté dostali za úkol vytvořit vlastní příběh: požadovaný text se musel vejít do jedné SMS, tedy maximálně 160 znaků. Dílna byla velmi zdařilá.

Další skupinou byly literární činnosti pod vedením pražské knihovnice Edity Vaníčkové. Jednak jsme se dozvěděli důležité informace o některých literárních dílech, jednak se s námi paní Edita podělila o jistě přínosné postřehy k maturitnímu seznamu literatury. Studenti se v rámci skupiny seznámili s příběhem Petra Ginze, mladého židovského spisovatele, autora terezínského časopisu Vedem, který zahynul v Osvětimi.

Malba s mistrem Bukovským byla organizována v 10. třídě. Studenti měli možnost nahlédnout do problematiky kresby lidského obličeje neočekávanou formou. Nejdříve vytvořili základní strukturu pomocí geometrických obrazců. Pak přidali obličejové rysy a následně kresbě vdechli život, tedy alespoň se o to pokoušeli. A potřeby? Čtvrtka formátu A3, černý uhel, křídy různých barev a neomezené množství fantazie.

 

 

Krásná a zábavná byla recyliteratura s Lenkou Šenkovou za asistence grafiků 10. třídy. Vytvářeli se originální výtvory – k dispozici byly staré knížky, časopisy a fotografie. Studenti kombinovali obrázky s vtipnými texty. Vznikla neobvyklá díla, ze kterých jsme uspořádali výstavu na chodbách středního stupně.

Po skupinových aktivitách jsme se sešli v naší třídě na autorské čtení. V tomto čase měli studenti možnost prezentovat svá díla, které hudebně doprovázel Richard Jozefy. Tento rok moc studentů nevystoupilo, ale když už se někdo odhodlal, stálo to za to a bylo to moc příjemné. Měli jsme možnost slyšet prolog, básně, písničku. Nakonec se ke studentům přidala i třídní učitelka dvanácté třídy Iveta Machutová. Celé autorské čtení bylo velice povedené.

 

Studenti dvanácté třídy

Za příspěvek děkujeme paní učitelce Ivetě Machutové


Uveřejněno

v

od

Značky: